5. des. 2013

5.des

Heb.2.14 Siden barna er av kjøtt og blod, 
måtte også han fullt ut bli som dem. 
Slik skulle han ved sin død gjøre ende
 på ham som har dødens makt, det er djevelen,  
15 og befri dem som av frykt for døden var 
i slaveri gjennom hele livet.  
16 Det er jo ikke engler han tar seg av. 
Nei, han tar seg av Abrahams ætt.  
17 Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, 
så han kunne være en barmhjertig 
og trofast øversteprest for Gud 
og sone folkets synder. 
18 Fordi han selv led og ble fristet, 
kan han hjelpe dem som blir fristet
Jesus kom til jorden for vår skyld.
Ikke for sin egen eller for englene.

God dag til deg :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar