24. des. 2013

Julaften

Da er julaften her
Og vi skal feire at Jesus ble menneske 
og kom til vår jord som et lite barn. 


  Lukas Kap. 2. 8-14
Det var noen gjetere der i nærheten
som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.
Med ett sto en Herrens engel foran dem,
 og Herrens herlighet lyste om dem.
De ble overveldet av redsel.

 

 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke!
Se, jeg forkynner dere en stor glede,
en glede for hele folket: 
 I dag er det født dere en frelser i Davids by;
han er Messias, Herren. 
Og dette skal dere ha til tegn:
Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 
Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste,
          og fred på jorden
          blant mennesker Gud har glede i!» 

 Dagens innlegg har bilder av engler jeg 
stort sett har vist før tror jeg.
Om ikke i år, så tidliger år. 

 

 Skal se om jeg har noen flere nye
engler å vise i romjula. 
Kanskje det ligger noen under juletreet?

Da gjenstår det for meg 
å ønske deg en 
velsignet god julehelg :)


23. des. 2013

23.des.

Lille julaften er det blitt
Treet er pyntet, 
golvene skal sjekkes etter 
gårsdagens fest og bord skal dekkes.
Noen gaver skal pakkes og overleveres. 
Men så er snart alt klart.
Disse englene er nye av året. 
Kjøpte de tre etter jul i fjor
og den til venstre på loppa.
Matteus 1. 26-37.

Budskapet til Maria
Men da Elisabet var i sjette måned,
ble engelen Gabriel sendt fra Gud
til en by i Galilea som het Nasaret,
til en jomfru som var lovet bort til Josef,
en mann av Davids ætt.
Jomfruens navn var Maria
Engelen kom inn til henne og sa:
Vær hilset, du som har fått nåde!  Herren er med deg!
Hun ble forskrekket over engelens ord og
undret seg over hva denne hilsenen skulle bety
Men engelen sa til henne
Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn.
og du skal gi ham navnet Jesus.
Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme
Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje
 når jeg ikke har vært sammen med noen mann?

Engelen svarte:
Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg

Derfor skal barnet som blir født

være hellig og kalles Guds Sønn
Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn,
hun også, på sine gamle dager.
Hun som de sa ikke kunne få barn,
er allerede i sjette måned.
For ingen ting er umulig for Gud
 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne.
La det skje med meg som du har sagt
Så forlot engelen henne.
 En riktig god 
lille julaften 
ønsker jeg dere :)22. des. 2013

22.des.

En liten engel henger på speilet.
Denne fant jeg også på
min tur til Jæren i begynnelsen på måneden.

 
Er en liten samling
engler på skjenken.
Ser at jeg ikke har fått gjort
meg helt ferdig oppå hylla.
Men det kommer etter hvert.
 

 
Ap.gj..27.23.-25.
For i natt sto det for meg en engel
fra den Gud jeg tilhører og tjener,
og han sa:Vær ikke redd, Paulus.
Du kommer til å stå foran keiseren,
 og alle som reiser sammen med deg,
har Gud gitt deg
Vær derfor ved godt mot.
For jeg har den tro til Gud at
det vil gå slik som det er sagt meg
Ha en velsignet
god søndag
kjære lesere :)


21. des. 2013

21.des.

 Vi har adventskalender 
på jobben. 
Alle har kjøpt en gave og satt på et tilfeldig tall. 
I min gave lå dette. 
To lysglass med engler på. 
Kunne like gjerne blitt en nisse. 
Ble jo så glad. 
Syns de er nydelige. 


Hebr.1.1-4
Gud har talt gjennom Sønnen
Mange ganger og på mange
måter har Gud i tidligere tider
talt til fedrene gjennom profetene.
Men nå, i disse siste dager,
har han talt til oss gjennom Sønnen.
Ham har Gud innsatt som arving over alle ting,
for ved ham skapte han verden.
Han er utstrålingen av Guds herlighet
og bildet av hans vesen,
og han bærer alt ved sitt mektige ord.
Da han hadde fullført renselsen for våre synder,
satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
 Slik ble han mye større enn englene,
for det navnet han har fått i arv,
er så mye større enn deres.


 

 Siste lørdag før jul. 
Jeg skal gjøre huset helt juleklart, 
og klart til fest i morgen. 
Loppagjengen skal møtes her på
førjulstreff.

Ha en 
flott førjulslørdag :)

20. des. 2013

20.des.

 Dagens engler synger av glede. 
Den til venstre kjøpte jeg nå 
Den andre pakket jeg opp 
fra en av mine kasser med engler. 
Den var litt i samme stil, 
så derfor for de stå sammen. 
Luk.15.10.
På samme måte, sier jeg dere,
blir det glede blant Guds engler
over én synder som vender om
Her er en samling engler som alle 
er vist frem på englebloggen før. 
Alle glassenglene mine. 
Eller det er vel noen røde også. 
De er ikke pakket opp enda.
Fredag i dag, 
og jeg har min siste dag 
på loppa før julefreden senker seg. 
Ikke sikkert det blir så mye salg der i dag. 
Men jeg håper nå at det kommer litt folk innom 
Blir servert gløgg og pepperkaker i dag. 

Ønsker alle dere 
kjære lesere av 
englekalenderen en 
flott fredag :)


19. des. 2013

19.des.

Da jeg fant dette på Gjenbruket på 
Nærbø måtte jeg jo bare ha det med. 
Porsgrunn porselen glass 
med engler på. 
 


Joh.åp.22.16.
Jeg, Jesus, har sendt min engel
for å vitne om dette for dere i menighetene.
Jeg er Davids rotskudd og ætt,
den klare morgenstjernen

 Var og et med stjerner som 
jeg jo ikke kunne la stå igjen alene. 


  

En god torsdag 
til dere alle :)
 
18. des. 2013

18.des.

 Enda en bananbladengel, tror jeg. 
Ligner på andre jeg har som er laget av bananblader. 
Bare at denne er det farge på. 
Fant den på loppa her for ei stund siden. 
Joh.åp.22.6-7.
Engelen sa til meg:
«Disse ordene er troverdige og sanne.
Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd,
har sendt sin engel for å vise sine tjenere
det som snart skal skje

Og se, jeg kommer snart.
Salig er den som tar vare på
de profetiske ordene i denne boken 

 


Onsdag og jobbdag. 
I dag tror jeg vi skal bake litt på jobb. 
Koselig det. 
 
Ha en fortreffelig 
dag alle sammen :)