23. des. 2013

23.des.

Lille julaften er det blitt
Treet er pyntet, 
golvene skal sjekkes etter 
gårsdagens fest og bord skal dekkes.
Noen gaver skal pakkes og overleveres. 
Men så er snart alt klart.
Disse englene er nye av året. 
Kjøpte de tre etter jul i fjor
og den til venstre på loppa.
Matteus 1. 26-37.

Budskapet til Maria
Men da Elisabet var i sjette måned,
ble engelen Gabriel sendt fra Gud
til en by i Galilea som het Nasaret,
til en jomfru som var lovet bort til Josef,
en mann av Davids ætt.
Jomfruens navn var Maria
Engelen kom inn til henne og sa:
Vær hilset, du som har fått nåde!  Herren er med deg!
Hun ble forskrekket over engelens ord og
undret seg over hva denne hilsenen skulle bety
Men engelen sa til henne
Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn.
og du skal gi ham navnet Jesus.
Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme
Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje
 når jeg ikke har vært sammen med noen mann?

Engelen svarte:
Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg

Derfor skal barnet som blir født

være hellig og kalles Guds Sønn
Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn,
hun også, på sine gamle dager.
Hun som de sa ikke kunne få barn,
er allerede i sjette måned.
For ingen ting er umulig for Gud
 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne.
La det skje med meg som du har sagt
Så forlot engelen henne.
 En riktig god 
lille julaften 
ønsker jeg dere :)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar